Dark?
8xbet
Yakedo Shoujo
Bookmark
10
Status Ongoing
Type Manga
Released 2017
Artist Kantetsu
Posted By
Posted On
Updated On

Yakedo Shoujo

Synopsis Yakedo Shoujo

เขา “คานาเมะ ไอซาวะ” ได้บังเอิญอ่านสมุดโน๊ตของเธอ “ชิอินะ ฮินามิ” แล้วจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างของ “เขาและเธอ” ก็เปลี่ยนไป…

Comment