Dark?
Plunderer
Bookmark
Followed by 3 people
10
Status Ongoing
Type Manga
Released 2015
Artist Minazuki Suu
Posted By
Posted On
Updated On

Plunderer

Synopsis Plunderer

ในปี 305 ตามปฏิทินอัลเชียน โลกได้ถูกควบคุมโดย “ตัวเลข” ผู้คนทุกคนที่เกิดมาจะมี “ค่าของตัวเลข” ที่ต่างกัน โดยค่าของตัวเลขอาจจะเป็นระยะทางในการเดิน หรือ จำนวนคนที่บอกว่าอาหารเราอร่อยก็ได้ ซึ่ง “ค่าของตัวเลข” จะเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น ถ้าค่าของตัวเลขเป็น “0” ก็จะจมสู่นรก นอกจากนี้คนที่มีค่าตัวเลขต่ำจะต้องฟังคำสั่งคนที่มีค่าตัวเลขสูงกว่า

Comment