Dark?
Zui Wu Dao
Bookmark
Followed by 1 people
10
Status Ongoing
Type Manhua
Released 2015
Artist Han Yan
Posted By
Posted On
Updated On

Zui Wu Dao

Synopsis Zui Wu Dao

ในโลกศิลปะการต่อสู้มีเด็กหนุ่มนามว่า หวู่ เป็นผู้ที่ไม่มีลมปราณอยู่ภายในร่างกายเลยถูกกลั่นแกล้งมาตั้งแต่ยังเด็ก จนกระทั้งเขาได้พบกับ… โลกทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

ตอนที่ Zui Wu Dao

Comment